Kategorie

3

2

-1

0

Nowości

Promocje

[]

Promocje
Odprowadzenie spalin ścienne 80-80
Odprowadzenie spalin ścienne 80-80

461,00 zł

Cena regularna: 640,00 zł

Najniższa cena: 640,00 zł

374,80 zł

Cena regularna: 520,33 zł

Najniższa cena: 520,33 zł
szt.
Zwroty i reklamacje w sklepie Winterwarm Polska

Reklamacje

1. Winterwarm Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za reklamację i zwroty produktów wysłanych wyłącznie z firmowych stanów magazynowych.

2. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć rzecz do Klienta bez wad. Przed wysłaniem do Klienta, zamówiony przez niego towar podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym i ilościowym.

3. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Winterwarm Polska Sp. z o.o. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez Sprzedawcę, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.

4. W chwili odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia zewnętrze należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z odpowiednimi Opiekunamy Klienta Winterwarm Polska Sp. z o.o. określonymi w zakładce "Kontakt". Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę (konieczne jest spisanie odpowiedniego protokołu szkodowego/reklamacyjnego, oraz wykonanie zdjęć uszkodzeń). Czas realizacji reklamacji (wymiana ewentualnie naprawa sprzętu) wynosi 21 dni roboczych. 

5. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport oraz powinien zostać przysłany kompletny. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym Winterwarm Polska Sp. z o.o. i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.

6. Klient ma prawo złożyć reklamacje:
a) za pośrednictwem zgłoszenia telefonicznego pod nr telefonu +48 601 485 845 (w przypadku produktu(ów) z kategorii Systemy grzewczo-wentylacyjne) lub +48 501 221 533 (w przypadku produtku(ów) z kategorii Drzwi, bramy, napędy),
b) pisemnie (list, faks, poczta elektroniczna na adres: Winterwarm Polska sp. z o.o. ul. Słowackiego 14, 62-020 Swarzędz).


7. Informacja o uznaniu za zasadną lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi na adres korespondencyjny podany przy składaniu zamówienia.


Zwroty, odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 wraz z późn. zm.) o prawach Konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny z wyjątkiem okoliczności wskazanych w ust. 13 niniejszego paragrafu.

2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 21 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik i dotyczy wyłącznie produktów sprzedawanych ze stanów magazynowych firmy Winterwarm Polska Sp. z o.o.

3. Gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie dwudziestu jeden dni.

4. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na internetowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy według wyboru Klienta. Załącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Klient może, ale nie musi z niego korzystać. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie na adres Sprzedawcy.

5. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu Towaru oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.

7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Jeżeli Sprzedawca po uzyskaniu zgody od Klienta nie zobowiązał się, że sam odbierze od niego Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy aż do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu/potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 21 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

10. Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

11. Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i/lub art. 34 Prawa konsumenckiego.

12. Towar należy dostarczyć na adres: Winterwarm Polska Sp. z o.o. Ul. Słowackiego 14, 62-020 Swarzędz.

13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.